Χρήσιμες Πληροφορίες

Γλώσσα Συνεδρίου: Ελληνική

Για την παρακολούθηση του Forum είναι απαραίτητη η εγγραφή.

Για την αποστολή  των Τίτλων και Περιλήψεων Εισηγήσεων (μέχρι 200 λέξεις, στα ελληνικά), παρακαλούμε συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα. 

Για την αποστολή δήλωσης συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση: climateconf@uoa.gr