Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου συγκροτείται από τους Καθηγητές Αθανάσιο Δημόπουλο, Μαρία Δασκολιά, Εμμανουέλα Δούση, Κων/νο Καρτάλη, Ευθύμιο Λέκκα, Χριστιάνα Μητσοπούλου, Ανδρέα Παπανδρέου και Εμμανουήλ Πικουλή.