1ο Συνέδριο για την κλιματική κρίση

Europe/Athens
Κεντρικό Κτίριο του ΕΚΠΑ, στα Προπύλαια
Description

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

Ανακοινώνεται η διοργάνωση του Συνεδρίου με θέμα «Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής»

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στόχος του Συνεδρίου αποτελεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της κλιματικής κρίσης και η ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων όπως διαμορφώνονται μέσα από τη σκοπιά όλων των επιστημών.

Ειδικότερος στόχος αποτελεί η προβολή της σημασίας της διεπιστημονι-κότητας και του διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα για την κλιματική κρίση.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν με παρουσιάσεις τους, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ,  ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ καθώς και ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά έργα του ΕΚΠΑ. Τέλος είναι δυνατή και η συμμετοχή με εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία με την τήρηση των απαιτούμενων υγειονο-μικών μέτρων, θα είναι ανοικτό στο κοινό για παρακολούθηση και θα πραγματοποιηθεί στις 15, 16 και 17 Ιουνίου 2022 στο Κεντρικό Κτίριο του ΕΚΠΑ, στα Προπύλαια.

Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου το 5ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα. Το Forum διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων».

Η φόρμα αποστολής των τίτλων και περιλήψεων (μέχρι 200 λέξεις) των εισηγήσεων θα είναι ανοιχτή έως και τις 8 Απριλίου 2022, ενώ η φόρμα για τη δήλωση παρακολούθησης έως και τις 31 Μαίου 2022.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Θάνος Δημόπουλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ  

Πρόγραμμα Συνεδρίου
 • Wednesday, June 15
  • 1
   Κλιματολογική μελέτη των καταβατικών ανέμων τύπου Foehn στην περιοχή της Θεσσαλίας

   Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην κλιματολογική ανάλυση ενός μέσης κλίμακας ανεμολογικού φαινομένου στην περιοχή του Θεσσαλικού Κάμπου (Λίβας). Το φαινόμενο παρατηρείται σε περιπτώσεις δυτικής έως νοτιοδυτικής ροής στην περιοχή, και οφείλεται στην επίδραση της τοπογραφίας. Κατά την κάθοδο των αερίων μαζών στην υπήνεμη πλευρά της οροσειράς της Πίνδου και προς τον Θεσσαλικό Κάμπο, το φαινόμενο συνοδεύεται από άνοδο της θερμοκρασίας λόγω αδιαβατικής θέρμανσης (καταβατικός άνεμος τύπου Foehn). Ο στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη αναγνώριση του φαινομένου βάσει ενός συνόλου από χαρακτηριστικά κριτήρια όπως η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου, και η ατμοσφαιρική ευστάθεια. Επιπροσθέτως, ορίζονται οι χαρακτηριστικές χωροχρονικές κλίμακες, οι κλιματικές τάσεις και οι μεταβολές στη συχνότητα εμφάνισης και έντασης του φαινομένου. Η δημιουργία μιας κλιματολογίας του Λίβα επιτρέπει την εξέταση της επίδρασής του στην περιοχή. Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από έντονη αγροτική δραστηριότητα, και η εμφάνιση του φαινομένου είναι καθοριστική για την τοπική παραγωγή και κατ’ επέκταση για την αγροτική οικονομία. Παράλληλα το φαινόμενο συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς καθώς και με την υγεία του πληθυσμού λόγω επιβάρυνσης των συνθηκών θερμικής άνεσης.

   Speaker: Mr Georgios Blougouras (National and Kapodistrian University of Athens)