Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

Ανακοινώνεται η διοργάνωση του Συνεδρίου με θέμα «Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής»

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στόχος του Συνεδρίου αποτελεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της κλιματικής κρίσης και η ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων όπως διαμορφώνονται μέσα από τη σκοπιά όλων των επιστημών.

Ειδικότερος στόχος αποτελεί η προβολή της σημασίας της διεπιστημονι-κότητας και του διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα για την κλιματική κρίση.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν με παρουσιάσεις τους, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ,  ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ καθώς και ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά έργα του ΕΚΠΑ. Τέλος είναι δυνατή και η συμμετοχή με εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία με την τήρηση των απαιτούμενων υγειονο-μικών μέτρων, θα είναι ανοικτό στο κοινό για παρακολούθηση και θα πραγματοποιηθεί στις 15, 16 και 17 Ιουνίου 2022 στο Κεντρικό Κτίριο του ΕΚΠΑ, στα Προπύλαια.

Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου το 5ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα. Το Forum διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων».

Η φόρμα αποστολής των τίτλων και περιλήψεων (μέχρι 200 λέξεις) των εισηγήσεων θα είναι ανοιχτή έως και τις 8 Απριλίου 2022, ενώ η φόρμα για τη δήλωση παρακολούθησης έως και τις 31 Μαίου 2022.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Θάνος Δημόπουλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ  

Starts
Ends
Europe/Athens
Κεντρικό Κτίριο του ΕΚΠΑ, στα Προπύλαια