Η Υπάτη, πόλη αρχαιότατη, κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ελληνική ιστορία, καθώς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον ελλαδικό χώρο τόσο σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας (από τα κλασικά τουλάχιστον χρόνια έως και την Ύστερη Αρχαιότητα) όσο και κατά τη βυζαντινή περίοδο και τους νεότερους χρόνους. Η πρώτη γραμματειακή μνεία της Υπάτης γίνεται σε κείμενο που αποδίδεται στον Αριστοτέλη. Στα αρχαία χρόνια απετέλεσε πρωτεύουσα των Αινιάνων και αργότερα, κατά τη σύγκρουση με τους Ρωμαίους, υπήρξε μία από τις έδρες της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Στους ρωμαϊκούς χρόνους φαίνεται ότι έζησε περιόδους ιδιαίτερης ακμής (π.χ. 2ος αιώνας μ.Χ.), ενώ η ιστορική της πορεία ήταν εξίσου σημαντική και κατά τους  βυζαντινούς και νεότερους χρόνους που ακολούθησαν. Ήδη από τον 4ο αιώνα γίνεται έδρα επισκοπής, ενώ από τον 10ο αιώνα καθίσταται έδρα μητρόπολης. Από τον 9ο αιώνα η πόλη αναφέρεται ως Νέαι Πάτραι και διαδραματίζει, τους επόμενους αιώνες, πρωτεύοντα ρόλο στην περιοχή και στις εξελίξεις στην κεντρική Ελλάδα. Το 1393 καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς και ως Πατρατζίκ(ι) πλέον εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρούμελης και έδρα πασά. Στον μεγάλο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα η Υπάτη θα είναι παρούσα από τις πρώτες ημέρες της Επανάστασης (Απρίλιος 1821).

Η μακρά αυτή ιστορική πορεία της πόλης εξακολουθεί να έχει πολλά ανεξερεύνητα σημεία τα οποία το συνέδριο– που εδώ ανακοινώνεται – θα επιχειρήσει να φωτίσει. Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή ανακοινώνουν λοιπόν την διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τον τίτλο που αναφέρεται παραπάνω (Αίνος Υπάτης: η Υπάτη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους). Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Λαμιέων, ο οποίος αναλαμβάνει και την οικονομική κάλυψή του. Προγραμματίζεται να έχει διάρκεια τριών ημερών και να πραγματοποιηθεί στην Υπάτη στις 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2022. Γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η ελληνική και η αγγλική.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να προωθήσει την έρευνα σε ζητήματα που άπτονται της διαχρονικής ιστορικής παρουσίας της πόλης της Υπάτης και της περιοχής της, να φωτίσει πτυχές αυτής της ιστορικής εξέλιξης μέσα από τη σε βάθος μελέτη των πηγών (ιστορικών, αρχαιολογικών, φιλολογικών, κ.ά.) και να καταδείξει νέα στοιχεία που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας για τον ρόλο της πόλης στις ιστορικές εξελίξεις και τη θέση της στον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και γενικότερα του πολιτισμού κατά τη μακραίωνη ιστορική της πορεία.

Διακρίνουμε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες:

  • Η Υπάτη στην αρχαιότητα
  • Η Υπάτη κατά τους βυζαντινούς/μεσαιωνικούς χρόνους
  • Η Υπάτη στα νεότερα χρόνια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να υποβάλετε τις ερευνητικές σας προτάσεις παρουσιάσεων στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: Αίνος Υπάτης: η Υπάτη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

 Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συνέδριο με παρουσίαση επιστημονικής εργασίας καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εισήγησής τους, γραμμένη στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (emails): <aspanop@uoa.gr> και <vicky_papanagnou@yahoo.gr>  έως τις 30 Απριλίου 2022. Η περίληψη θα πρέπει να είναι από 300 έως 500 λέξεις και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: (1) τίτλο της εργασίας, (2) όνομα συγγραφέως ή ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση. Όλες οι προτάσεις/περιλήψεις θα κριθούν με το σύστημα της ανώνυμης κρίσης.

Οι παρουσιάσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών και για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι ομιλητές να προσαρμόσουν τις εισηγήσεις τους σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση που θα ακολουθεί κάθε εισήγηση. Όλες οι εισηγήσεις, με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια των εισηγητών, προγραμματίζεται να περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Σημαντικές Ημερομηνίες 

Υποβολή περιλήψεων εργασιών έως: 30 Απριλίου 2022

Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών έως: 20 Μαΐου 2022

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 22-24 Σεπτεμβρίου 2022