Υποβολή Περιλήψεων

Σας καλούμε να υποβάλετε τις ερευνητικές σας προτάσεις παρουσιάσεων στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: Αίνος Υπάτης: η Υπάτη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συνέδριο με παρουσίαση επιστημονικής εργασίας καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εισήγησής τους, γραμμένη στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (emails): <aspanop@uoa.gr> και <vicky_papanagnou@yahoo.gr> έως τις 30 Απριλίου 2022. Η περίληψη θα πρέπει να είναι από 300 έως 500 λέξεις και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: (1) τίτλο της εργασίας, (2) όνομα συγγραφέως ή ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση. Όλες οι προτάσεις/περιλήψεις θα κριθούν με το σύστημα της ανώνυμης κρίσης.

Οι παρουσιάσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών και για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι ομιλητές να προσαρμόσουν τις εισηγήσεις τους σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση που θα ακολουθεί κάθε εισήγηση. Όλες οι εισηγήσεις, με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια των εισηγητών, προγραμματίζεται να περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.