Θεματικές Ενότητες

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να προωθήσει την έρευνα σε ζητήματα που άπτονται της διαχρονικής ιστορικής παρουσίας της πόλης της Υπάτης και της περιοχής της, να φωτίσει πτυχές αυτής της ιστορικής εξέλιξης μέσα από τη σε βάθος μελέτη των πηγών (ιστορικών, αρχαιολογικών, φιλολογικών, κ.ά.) και να καταδείξει νέα στοιχεία που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας για τον ρόλο της πόλης στις ιστορικές εξελίξεις και τη θέση της στον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και γενικότερα του πολιτισμού κατά τη μακραίωνη ιστορική της πορεία.

Διακρίνουμε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες:

  • Η Υπάτη στην αρχαιότητα
  • Η Υπάτη κατά τους βυζαντινούς/μεσαιωνικούς χρόνους
  • Η Υπάτη στα νεότερα χρόνια