Το συνέδριο για τα 25 χρόνια λειτουργίας του ΠΜΣ ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ, του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη», ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου επιθυμεί να εκφράσει  τις ειλικρινείς ευχαριστίες της σε όλους και όλες που συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου: όσους έδωσαν μια από τις κεντρικές ομιλίες, αλλά και όσους παρουσίασαν τις εργασίες που εκπόνησαν στο πλαίσιο του ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ ή μελέτες που βασίστηκαν στις διπλωματικές εργασίες τους και εμπλουτίστηκαν στη συνέχεια με την εφαρμογή τους στην τάξη. Ευχαριστεί, επίσης, και όσους παρευρέθηκαν στις εργασίες του συνεδρίου: τους αποφοίτους του ΔιΧηΝΕΤ, τους συναδέλφους από τη Μέση Εκπαίδευση -από την Αθήνα και την επαρχία-, τους διδάσκοντες στο ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ και τους συναδέλφους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι αυτοί που προσέθεσαν στην οργάνωση του συνεδρίου ζωντάνια και ζεστασιά. Και, βέβαια, όσους και όσες μας βοήθησαν στην οργάνωση και στη διεξαγωγή του συνεδρίου και κυρίως τους νέους συναδέλφους-φοιτητές του ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ που παρείχαν, εθελοντικά και πρόθυμα, τη βοήθεια τους στη Γραμματεία.

Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 150 συνάδελφοι. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν κάλυπταν τις τρεις κύριες κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  με μια ποικιλία από επιμέρους θεματικές, όπως:

Χημική σκέψη και κατανόηση χημικών εννοιών

Διδασκαλία διεπιστημονικών εννοιών

Προτάσεις εργαστηριακής διδασκαλίας της Χημείας

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία και τη μάθηση  της Χημείας

Διδασκαλία για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Περιβάλλον

Η Χημεία στην καθημερινή ζωή

Αξιοποίηση μουσείων και ερευνητικών κέντρων στη διδασκαλία της Χημείας

Κοινωνικο-επιστημονικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Χημείας

Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και Διδακτική της Χημείας

Θέματα Παιδαγωγικής.

Το επίπεδο των ομιλιών ήταν, κατά γενική ομολογία, υψηλό, τα δε κείμενα των ομιλιών και οι βιντεοσκοπημένες ομιλίες θα ανέβουν άμεσα στον διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου.

Το συνολικό κόστος του συνεδρίου καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό του ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ (ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ), ενώ τα έξοδα για τη χρήση του αμφιθεάτρου Αργυριάδη κάλυψε η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών. Τους ευχαριστούμε.

Κλείνοντας, θεωρούμε ότι το συνέδριο του ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ, πέρα από τον επετειακό χαρακτήρα του, υπογράμμισε την ανάγκη τακτικότερων επιστημονικών συναντήσεων με θέμα τη Διδακτική της Χημείας στο επίπεδο, όχι μόνο της Δευτεροβάθμιας, αλλά και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο θα έκανε το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ κέντρο παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων στον συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο, ενώ θα ήταν πρόκληση και για τη διαρκή εξέλιξη του ίδιου του ΠΜΣ ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ.

Η Οργανωτική Επιτροπή

 


 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές,

Στις 29 και 30 Μαρτίου 2024, στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο (Πανεπιστημίου 30), Αμφιθέατρο Αργυριάδη, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα είναι διιδρυματικό και λειτουργεί με τη συνεργασία του ΕΚΠΑ (Τμήμα Χημείας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Ιστορίας και Φιλoσοφίας της Επιστήμης), του ΑΠΘ (Τμήμα Χημείας) και του ΕΜΠ (Σχολή Χημικών Μηχανικών), παρέχει δε στους αποφοίτους του Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εργασίες που εκπονήθηκαν από τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Δεν θα υπάρξει κόστος συμμετοχής.

Η Οργανωτική Επιτροπή  


CONFERENCE FOR THE 25 YEARS OF THE GRADUATE PROGRAM IN CHEMICAL EDUCATION


Dear Colleagues, Dear Undergraduate and Graduate Students,

On the occasion of the 25 years since the launch of the Graduate Program in “Chemistry Education, Information and Communication Technology and Education for Sustainable Development”, a conference will be held on March 29th and 30th 2024 in the Argyriadis Amphitheatre in the Central Building of the National and Kapodistrian University of Athens (30 Panepistimiou St.). The Graduate Program is an inter-institutional collaboration between the National and Kapodistrian University of Athens (Departments of Chemistry, Pedagogy and Primary Education, History and Philosophy of Science), the Aristotle University of Thessaloniki (Department of Chemistry) and the National Technical University of Athens (School of Chemical Engineering). The Graduate Program provides its graduates with a Certificate of Pedagogical and Teaching Proficiency. Students of the Program will present their work at the conference.  There will be no participation fee.

The Organizing Committee

 

Starts
Ends
Europe/Athens
Αμφιθέατρο Αργυριάδη, Κεντρικό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστημίου 30
Go to map