Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Έρευνα, σύνθεση, ερμηνεία. Προσεγγίζοντας το θέατρο του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου.
from Friday, June 3, 2022 (3:00 PM) to Sunday, June 5, 2022 (5:00 PM)
  • Monday, May 30, 2022
  • Tuesday, May 31, 2022
  • Wednesday, June 1, 2022
  • Thursday, June 2, 2022
  • Friday, June 3, 2022
  • Saturday, June 4, 2022
  • Sunday, June 5, 2022