Επικοινωνία:

Το Εργαστήριο διοργανώνεται εν όψει της εκπόνησης μιας νέας μετάφρασης του Είναι και χρόνος. Οι εργασίες είναι ανοικτές στο κοινό, με ελεύθερη παρακολούθηση.
Το ‘κατέβασμα’ του αρχείου της μετάφρασης επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για περαιτέρω δημοσιοποίηση.