ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή: «Διεπιστημονική Προσέγγιση στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης», το οποίο θα διεξαχθεί στις 3-4 Απριλίου 2020, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Συμπόσιο οργανώνεται από το Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βασικός στόχος του Συμποσίου είναι να θέσει το πλαίσιο ενός γόνιμου επιστημονικού διαλόγου σε σχέση με θέματα Ειδικής Αγωγής που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και συστηματικής αντιμετώπισης.

Επιγραμματικά, οι  βασικές θεματικές του συμποσίου θα περιλαμβάνουν:

  • Τη σημασία ενός διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ ερευνητών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής.
  • Τη σύνδεση επιστημολογικών παραδειγμάτων που απορρέουν από τις επιστήμες της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής με πρακτικές που αξιοποιούνται στην Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή.
  • Τη σύνδεση διεθνών πρακτικών με πρακτικές που εφαρμόζονται στη Χώρα μας.
  • Την ενδυνάμωση της οικογένειας ως παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη βέλτιστων παιδαγωγικών και θεραπευτικών αποτελεσμάτων για τα παιδιά με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Το Συμπόσιο θα περιλαμβάνει:

  • Προσκεκλημένες Ομιλίες
  • Στρογγυλά Τραπέζια
  • Εργαστήρια

Το Συμπόσιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, γιατρούς, λογοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και εφήβους σε φορείς εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας, καθώς και σε φοιτητές από Τμήματα αντίστοιχα με τις ειδικότητες που προαναφέρθηκαν. Θα είναι χαρά μας να παρακολουθήσουν το Συμπόσιο γονείς και κηδεμόνες.

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής     Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής

Αγγελική Γενά                                           Βενέττα Λαμπροπούλου

Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής                       Ομ. Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής